عمران

Feed Link JS News
۲۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۸

زیست‌پذیری شهرها در گرو بازآفرینی شهری

مدیرکل دفتر‌راهبری و هدایت طرح‌های‌بازآفرینی شرکت بازآفرینی‌شهری ایران تأکید کرد: رویکرد بازآفرینی شهری مبتنی بر همکاری و مشارکت تمام نهادهای مرتبط با توسعه‌شهری است، زیرا توسعه امری میان‌بخشی و چند‌وجهی است. به گونه‌ای که بدون همکاری و...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 7
دسته بندی: مسکن و شهرسازی
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۱

جزئیات مدل تلفیقی توانمندسازی و اشتغال ساکنین محلات هدف در برنامه ملی بازآفرینی/ تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان مناطق ناکارآمد

معاون دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدل  تلفیقی توانمندسازی و اشتغال ساکنین محلات هدف را مدل پیشنهادی برای اجرا در محلات ناکارآمد اعلام کرد و گفت: درحقیقت طراحی و اجرای روش و ساز و کاری برای ایجاد و توسعه...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 14
دسته بندی: مسکن و شهرسازی